-

-Mühendislik Isı Sist.Ltd.Şti.

Döşemeden Isıtma

-

 

Daha az Enerji tüketimi ile , daha fazla konfor daha sağlıklı yaşam ürünleri...

 

Balans Vanaları

 

 

Aktüatörlü AB-QM vanası, tam otoriteye ve otomatik balans fonksiyonuna/debi sınırlamasına sahip bir kontrol vanasıdır. Tipik uygulamalar şunlardır:
Terminal ünitelerinde kalıcı otomatik balans ile sıcaklık kontrolü (soğutma grupları, klima santralleri, fan coil’ler, endüksiyon üniteler, radyatör panelleri
ve ısı eşanjörleri).

yerden ısıtma balans vanaları

Danfoss aktüatörlü AB-QM’nin hassas debi kontrolü performansı aşağıdaki tasarrufları sağlayarak yüksek konfor ve düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti sunar:
• Basınçtan bağımsız hassas debi sınırlamasından dolayı kısmi yüklerde aşırı debi olmadığı için verimli enerji transferi ve minimum pompalama maliyeti.
• Gereken pompa basma yüksekliği klasik düzenden daha düşük olduğu için daha az pompa yatırımı ve daha düşük enerji tüketimi. Dahili test nipelleri ile pompada arıza tespiti yapma ve optimum ayar noktasını bulma kolaylığı.
• Entegre basınç farkı kontrolörü, basınç dalgalanmalarının oda sıcaklığını etkilememesini temin ettiğinden dolayı daha az aktüatör hareketi.
• Odada sabit sıcaklık sağladığı için aynı konfor düzeyinde daha düşük ortalama sıcaklık.
• Vana tasarlandığı şekilde performans gösterdiğinden debi miktarından dolayı minimum şikayet.
• Membran tasarımı kartuş türü yapıya göre AB-QM’nin tıkanmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağladığından minimum tıkanma şikayeti.

balans vanası

Bina projesinde sorunsuz bölümlere ayırma.
Bir projenin bölümleri tamamlandıkça, normalde tamamen işlevsel bir HVAC tesisatı ile müşteriye teslim edilemezler. Ancak Danfoss aktüatörlü AB-QM, tesisatın diğer kısımları hala tamamlanmamış olsa bile debiyi otomatik olarak kontrol eder. Projenin tamamlanmasının ardından AB-QM’nin ayarlanması gerekmez.
• Akış şemalarına, hesaplamalara veya ölçüm ekipmanına ihtiyaç duyulmayan kullanışlı ayar prosedürü sayesinde devreye alma masrafları sıfıra yakındır. AB-QM vanaları, sistem çalışır durumdayken bile doğru tasarım değerine ayarlanabilir.
• AB-QM vana, Balans ve Kontrol olmak üzere iki fonksiyona sahip olduğundan montaj masrafları yarıya iner.

yerden ısıtam balans vanaları

Kontrol performansı AB-QM, lineer kontrol karakteristiğine sahiptir.
AB-QM basınçtan bağımsızdır; yani kontrolkarakteristiği mevcut basınçtan bağımsızdır ve düşük otoriteden etkilenmez.
AB-QM’de debi sınırlaması, strok sınırlanarak elde edilir ve Danfoss aktüatörler vanaların strokuna kalibre edilir. Bu sayede AB-QM, ayardan veya fark basıncından bağımsız olarak lineer karakteristiğini korur.
Öngörülebilir karakteristiğinden dolayı AB-QM’deki aktüatörler, tepkiyi lineerden logaritmiğe (eşit yüzde) değiştirmek için kullanılabilir. Bu da sabit kontrol devresi için eşit yüzde karakteristiğine ihtiyaç duyulan, AHU dahil tüm uygulamalar için AB-QM’nin uygun olmasını sağlar. Aktüatör üzerindeki bir DIP anahtarını değiştirerek, aktüatörler lineerden logaritmiğe geçirilebilir.

 

• Kv veya otorite hesaplaması gerekmez.Tasarım sırasında göz önünde bulundurulması
gereken tek parametre debidir.
• AB-QM’nin maksimum ayarı, borulardaki akışhızları için uluslararası standartlara uygun olduğundan dolayı AB-QM daima uygulamaya uygundur.
• AB-QM , termal elektrikli veya dişli aktüatörlerle birlikte kullanıldığında lineer veya logaritmik karakteristiğe sahip olabileceğinden dolayı tüm HVAC uygulamalarında kullanılabilir.
• Kompakt tasarım, alan sınırlı olduğunda çok önemlidir. Örneğin fan coil ünitelerinde.

balans vanası montajı

• Kolay devreye alma. Uzman personel veya ölçüm ekipmanı gerekmez.
• Kolay sorun giderme.
• Kullanımdan önce AB-QM vanaların yıkanması veya havasının alınması gerekmediği için hızlı başlatma.
• Bina projesinde sorunsuz bölümlere ayırma. AB-QM, tesisatın bazı kısımları tamamlanmamış olsa bile debiyi otomatik olarak kontrol eder. Bina projesinin tamamlanmasının ardından AB-QM’nin ayarlanması gerekmez.

 

Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası; yani kontrol karakteristiği mevcut basınçtan bağımsızdır.
Danfoss aktüatörlü AB-QM’nin hassas debi sınırlama performansı yüksek konfor ve düşük Toplam
Sahip Olma Maliyeti sağlar. AB-QM her bir terminal ünitesine gereken debiyi sağlar ve kontrol eder
ve sistemde Hidronik dengeyi korur.

motorlu balan vanası
AB-QM aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Debi sınırlama işlevi
• Ayardan bağımsız olarak ayarlanan debinin %1’inin altında modülasyon
• Tüm ayarlarda 1 otorite değeri
• 16 bar fark basıncına karşı kapanma.
• Lineer kontrol karakteristiği
• Debi yüzdesi ölçeği
• Kontrol oranı 1:1000
• DN 10-250 için pompa optimizasyonu ve akış doğrulaması test nipelleri. Tek tedarikçiden
DN 10 – 250 aralığında mevcuttur.
• Aktüatör ayarlarını değiştirerek kontrol karakteristiği lineerden eşit yüzde karakteristiğine
değiştirilebilir.
• Kilitlenebilir ayar
• Önerilen aktüatörle birlikte DN 10 - DN 20 için görünür kaçak yok kaçak oranı
• Önerilen aktüatörle birlikte DN 25 - DN 100 için %0,05 Qnom kaçak oranı
• Önerilen aktüatörle birlikte DN 125 - DN 250 için %0,01 Qnom kaçak oranı

 

 

 

 

Borulu döşemeden ısıtmada balanslama için birçok seçenek bulunmaktadır. Ana hatları ile burada açıklanan yöntemler ile sistemler kontrol altında tutulabilir.  Kontrolsüz çalışmada istenen konfor şartları sağlanamayacağı gibi yakıt tüketim değerleri de hesaplanan değerlerin çok üzerinde olacaktır. Bütün ısıtma soğutma sistemlerinde olduğu gibi yerden ısıtmada da kontrölörler sistem özelliklerine uygun olarak seçilmelidir. KONERJİ Mühendislik , kurucu ortaklarının çeyrek asrı geçen mühendislik ve uygulama tecrübesi ile sizlere en uygun kontrol sisteminin seçiminde yardımcı olacaktır.

 

Konerji mü.iletişim

Bizim çeyrek asırlık tecrübemiz Sizin En Büyük Güvenceniz Olacaktır.

 
   

© Sitede bulunan fotoğraf ve bilgiler firmamıza ait olup izinsiz kullanılamaz.. -